Опыт построения гражданского общества в Таджикистане: особенности и перспективы его развития

Республика Таджикистан, являясь неотъемлемой частью мирового сообщества и полноправным членом международных и региональных организаций, безусловно, соблюдает и с ответственностью выполняет все нормы и обязательства,

Муфассал

Эмомали Рахмон – архитектор мира и стабильности в Таджикистане

26 июня 1998 года Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем поздравлении в честь первой

Муфассал

ТАҶРИБАИ БУНЁДИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН: ХУСУСИЯТҲО ВА ДУРНАМОИ РУШД

Мулоҳизаҳои Котиби ҳамоҳангсози Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи Рӯзи ваҳдати миллӣ «Раванди истиқрори сулҳ дар солҳои 90-уми асри ХХ ҳам аз Ҳукумат, ҳам

Муфассал

ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ, Председатель Общественного совета Республики Таджикистан _______________ Эмомали Рахмон «____» ____________ 2018 года ПОЛОЖЕНИЕ об Общественном совете Республики Таджикистан I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Общественный

Муфассал

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Общественного совета (области, города, района)

Утвержденорешением заседания Общественногосовета Республики Таджикистанот 12 октября 2018 года ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕОбщественного совета (области, города, района) ______

Муфассал

АҲДНОМАИ ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон

Мо, иштирокдорони ин Аҳднома, бо дарки масъулият барои имрӯзу ояндаи Тоҷикистон, дар сарзамини Тоҷикистон бо сарнавишти умумӣ муттаҳид шуда, барои таъмини хуқуқу озодиҳои инсон

Муфассал

НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ Шӯрои ҷамъиятии (вилояти, шаҳри, ноҳияи)

Бо қарориҷаласаи Шӯрои ҷамъиятииҶумҳурии Тоҷикистоназ 12 октябри соли 2018тасдиқ карда шудааст НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИШӯрои ҷамъиятии (вилояти, шаҳри, ноҳияи) I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ1.1. Шӯрои ҷамъиятии (вилояти, шаҳри,

Муфассал

ФАРМОНИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ТАҲКИМИ ҶАРАЁНИ ДЕМОКРАТИКУНОНИИ ҲАЁТИ ҶАМЪИЯТӢ-СИЁСӢ ДАР ҶУМҲУРӢ

Бо мақсади демократикунонии минбаъдаи ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ, тақвияти ваҳдати миллӣ ва ризоият дар ҷомеа, татбиқи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон, таъмини гуногунандешии сиёсӣ ва идеологӣ, иштироки

Муфассал

ДОГОВОР об Общественном согласии в Таджикистане

Мы, участники настоящего Договора, осознавая ответс¬твенность за настоящее и будущее Таджикистана, объеди¬ненные общей судьбой на земле Таджикистана, стремясь обеспечить права и свободы человека и

Муфассал